zadané změny

přehled změn

Klikne-li strávník na tlačítko Změny v záhlaví přehledu , zobrazí se seznam změn, které požaduje a u nich stav, jak na tom jsou jednotlivé změny jsou. Do přehledu je zabudováno několik funkcí, pro obsluhu změn.

setřídění

Standardně je seznam změn setříděn podle data, k němuž se vztahují a v rámci toho podle pořadí jídla. Je-li například změn příliš mnoho a špatně se v nich orientujete, můžete si je nechat přetřídit. Kliknutím na hlavičku sloupce (Den / Pokrm / Volba atd.) se seznam setřídí vzestupně podle tohoto údaje. Dalším kliknutím na hlavičku docílíte setřídění sestupné. To je obecná vlastnost systému iKuch uplatňovaná kdekoliv to v evidenci jde, tedy nejen v přehledu požadovaných změn.

filtrování

Do údaje filtr můžete zadat hledaný text (klíč / hodnotu) a software vybere jen ty záznamy které zadané hodnotě vyhovují. Před tím je dobré ale zafajfkovat (odfajfkovat) jednotlivé sloupečky tak, aby se provádělo porovnání a výběr jen v požadovaném sloupci. Poté, co kliknete na tlačítko Ok, které je vedle zadaného údaje, jsou vybrány a následně prezentovány jen vyhovující záznamy. Také filtrování je obecná vlastnost systému iKuch uplatňovaná kdekoliv to v evidenci jde, tedy nejen v přehledu požadovaných změn.