základní funkce

zadání změny objednávky

Po přihlášení se strávníkovi zobrazí jídelníček na aktuální týden. Jídla, která má strávník objednána, se zobrazují zeleně. Strávník může měnit svou objednávku velice snadno. Kliknutím na:
  • název jídla = jídlo si objednává
  • křížek = ohlašuje jídlo
  • v záhlaví dne uvedené tlačítko 0 = odhlašuje všechna jídla daného dne
  • v záhlaví dne uvedené tlačítko + = přihlašuje na všechna jídla daného dne chod č.1
Odhlašujete-li , či přihlašujete-li celý den najednou , musíte potvrdit kontrolní dotaz systému. Teprve po vaší kladné odpovědi Ok, bude činnost provedena. Změny, jež strávník do jídelníčku provádí jsou zobrazeny červenou barvou. Tím se výrazně odlišují od stávající skutečnosti, která je v jídelníčku stále uvedena zeleně.