hromadná objednávka

Objednávání více porcí než jen jedné.

Každý strávník může provést hromadnou objednávku. Při ní, pro konkrétní jídlo (snídaně, dopolední svačina, oběd …atd.) zadává počet porcí, které požaduje. A to pro každý chod samostatně. Tedy například, vaří-li se oběd ve třech variantách, pak může zadat, že chce 10 porcí chodu č.1 / žádný chod č.2 / a 5 porcí chodu č.3.

Prakticky se to provede tak, že klikněte na informační symbol .
Kliknete-li na symbol u chodu:
 • který je objednaný
 • nabídne se okno, které nabízí možnosti: odhlásit chod a hromadná objednávka
 • který není objednán
 • nabídne se navíc možnost : objednat tento pokrm
 • na obou je tlačítko Hromadná objednávka, kterým se hromadná objednávka provádí
 • v následně nabídnutém okně můžete zadat počty jednotlivých chodů
 • máte-li také zaveden systém více výdejních míst, tak je umožněno v záhlaví zvolit odběrové místo
 • definitivní potvrzení vašeho zadání provedete stiskem tlačítka Objednat porce
V případě, že se požadavek potvrzen, dostane strávník vyrozumění e-mailem :
vaše nové požadované změny stravy byly vyhodnoceny následovně:
Čt 9. únor 2012 Oběd - přihlásit (10x1, 20x2, místo: 3 - Moje škola) => OK - provedeno

Hromadná objednávka je v jídelníčku také odlišně prezentována.
 • objednaná , ale dosud nepotvrzená = výrazným červeným podbarvením všech chodů
 • potvrzená = výrazným zeleným podbarvením všech chodů
Chcete-li :
 • změnit objednávku (počet porcí)
 • pak přes informační tlačítko opět vyvolejte dialogové okno pro hromadnou objednávku
 • zrušit hromadnou objednávku na prostou (jediný chod)
 • pak klikněte na požadované jídlo
 • máte-li zároveň aktivní systém více výdejových míst, nabídne se dialogové okno
 • a v něm zvolíte Objednat odběr z vybraného místa
 • nemáte-li systém více výdejních míst
 • tak se systém ozve varujícím hlášením
 • abyste si jen nedopatřením nezrušili svou pracně zapsanou hromadnou objednávku