ALERGENY

pro každé jídlo se zobrazí pod symbolem i
  • nejen plná informace o pokrmu
  • ale i informace o alergenech, které pokrm obsahuje
  • a to ve formě číslice 1-14
  • podle seznamu 14-ti alergenů uvedených ve smrnicích EU 2000/89 a 1169/2011
  • obsah nařízení PDF (36 kB)