heslo / e-mail

tlačítko Nastavení

Kliknutím na to to tlačítko se strávník dostane k možnosti změnit dvě základní informace o sobě:
  • změna hesla, která jej identifikuje při přihlašování do systému iKuch. Strávník musí zadat staré heslo a pak nové. Pak musí ještě jednou zadat nové heslo pro potvrzení a ověření, že si jej poprvé zadal správně. Kliknutím na tlačítko Změnit, se změna hesla provede.
  • zasílání emailů = strávník může zadat (přepsat / opravit) e-mailovou adresu na níž se mají strávníkovi zasílat informace. E-mail adresa se při nejbližší komunikaci mezi software Kuchyňka a iKuch dostane do kmenového seznamu strávníků. Zafajfkujete-li zároveň volbu Upozornit při potvrzení změny, pak systém iKuch bude automaticky generovat e-mail pro strávníka. A to v okamžiku, kdy mu přijde potvrzení od software Kuchyňka, že strávníkem požadovaná změna byla zpracována (promítnuta do plachty / respektive zamítnuta). Tím je strávník informován, že strava byla skutečně odhlášena (změněna).